Projekt Populus


Vše o našich aktivitách a ještě něco navíc

Projekty

Pokud nejsi vidět, jako bys nebyl!

Nyní ve specifickém režimu doby...

Pomůžeme vám se zviditelněním, a to doslova a do písmene. Upravili jsme naší výlohu v centru Prahy do několika segmentů, abyste se mohli prezentovat i vy. Propůjčíme vám segment za velice výhodných podmínek, nebo jako dík za pomoc. Umožníte nám, abychom mohli pracovat i v těchto složitých podmínkách a věřte, že naše psychosociální podpora po sítích je zapotřebí více než kdykoli před tím…
 
Prosím podpořte nás tím, že u nás ve výloze vystavíte své produkty. Je to cesta zajímavá pro obě strany, navíc tak podpoříte alianci několika spřátelených organizací:

Integrace 3P, z.s. – Pomůcky 3P, z.s. – URBY 2020, z.s.

------------------------------------------------------------------

Výzkum:

Voliči ze senátního obvodu č. 30 – Kladno mají jasnou představu, co od svého senátora očekávají.

Spolupráce se studenty

Práce je zaměřená na zjištění odpovědnosti jednotlivých voličů vůči volbám do senátu ČR. Podklady mají skladbu měřitelných dat, která vypovídá o obrazu, jaká je odpovědnost jednotlivců (voličů) vůči volbám. Stanovená hypotéza: Voliči ze senátního obvodu č. 30 – Kladno mají jasnou představu, co od svého senátora očekávají.

Výzkum byl realizován mezi 17. a 18. zářím 2020.  Zjišťoval nejen podporu kandidátů, ale i to, nač by se měl zvolený kandidát nejvíce soustředit. 

ZÁVĚR: Obecný souhrn poznatků

Respondenti odpovídali svobodně bez jakékoli manipulace. Výzkum prokázal, že pocit nedůležitosti volit kandidáty do Senátu ČR u voličů ze senátního obvodu č. 30 – Kladno převládá.  Prorůstání pocitu nedůležitosti voleb do Senátu ČR může vést k dalšímu snižování účasti ve volbách. Stanovený či přijatý pocit důležitosti či nedůležitosti volit, vymezuje práva jedince, která nejsou obecně vnímány jako občanská povinnost, ale přesto mohou zakládat očekávání jednotlivců, ve výsledky voleb, která ho uspokojí (vyhovovala), se kterými by se mohl ztotožnit. Dá se dedukovat, že se může jednat o zažitý vzorec chování, který vždy nevede k cestě zdravého a odpovědného jednání voliče.

Výzkum nemá ambice tuto problematiku odborně zpracovat, ale může se stát podkladem právě pro její hlubší zpracování, které by vedlo k většímu povědomí o Senátu ČR.

Platnost hypotézy, kterou jsme si stanovili: Voliči ze senátního obvodu č. 30 – Kladno mají jasnou představu, co od svého senátora očekávají, jsme výzkumem prokázali, i když výsledky nelze zobecnit na celou společnost.

Výzkum byl do jisté míry omezen častým odmítáním našich tazatelů, i když byli dostatečně proškolení a nebyla to jejich první zkušenost. Někteří respondenti s mírnou nevolí označovali kandidáty, které budou volit, měli menší problém označit. Lidé s nižším vzděláním se v některých případech zdráhali označit svůj status.

S jistotouvám můžeme potvrdit, že Kladno volá po bezpečnosti!

Nově získané informace a jejich zpracování může mít využití při tvorbě podkladů, které mohou vést k dalšímu hlubšímu studiu popsané problematiky, na kterou by měly reflektovat vzdělávací instituce, která by zaručila určitou minimální podporu státu. Výzkum nepřináší samotný návrh, ale je podkladem pro nové projekty spojené se vzděláváním a šířením povědomí o volbách, nejen do těch do Senátu ČR. Můžeme konstatovat, že zpracování diplomové práce proběhlo bez významných komplikací.

Domníváme se, a je to jen rychlý soud, ba přímo spekulace, že společenské změny v posledních třiceti letech daly rozvoj zcela nekontrolovatelné politice. Ale stále ještě si běžná populace pravděpodobně neuvědomuje důležitost každého voliče. Na druhou stranu je nutné uvést, že běžná populace nemá možnost se dostatečně zorientovat ve stále měnícím se prostředí a hledat svého správného kandidáta. Ve své praxi se setkávám s „nezorientovanými“ voliči.

Jeví se nám, že se prosazuje nepsaný zákon, kde občas nepřežijí ani ti silnější, neboť na druhé straně žijí ti, kteří umí manipulovat veřejným míněním, a pokud ne, ví, s kým spolupracovat, aby mysl veřejnosti upnuli ke svým kandidátům bez ohledu na to, co to s konkrétními jedinci udělá. Spatřujeme určitou naléhavost svého výzkumu na dané téma, která může vést k maximální odpovědnosti voličů.

Závěry pro praxi

Připravit k projednání návrh struktury dat, který poskytne potřebné odpovědi pro další výzkum a bude po zpracování dostatečně vypovídat o skutečném stavu a potřebnosti plnit občanskou povinnost, tedy volit. Základními východisky pro zpracování konceptu a následně odpovídajícího návrhu jsou demokratické politické systémy vzdělávacích institucí a neziskových organizací.

 -----------------------------------------------------------

S radostí předáváme štafetu Tomášovi a jeho týmu

 https://sport5.cz/archiv/urby-2020-c63fdfac.html

Soutěž o hokejky Tomáše Urbana: Ceny už jsou rozdány, jen ještě jedna by měla odcestovat do Brna...

Osudové setkání s bývalými fotbalisty a hokejisty, kteří se věnují výchově dorostu bylo mezníkem, vlastně prahem pro novou iniciativu, která vzešla ze zcela jasného požadavku: „Najděte způsob pomoci a buďte našimi spojenci při výchově mládeže." Obdobných projektů jsme v té době měli už několik za sebou, ale tento byl úplně jiný.

Oslovila nás řada sportovců, oslovili nás i návštěvníci komunitního centra a chtěli pomoci svým kamarádům, kteří se zmítali v pasti vlastních dluhů. Rozpletli jsme několik příběhů, provedli sondu trhu s „lidským“ artiklem a vznikla myšlenka pomáhat kontinuálně a předcházet těmto životním zvratům.

Rozhodli jsme se ujmout specifické cílové skupiny, která má pochopitelně specifické potřeby a postavili jsme vzdělávací projekt na klíč. Začali jsme aktivně vyhledávat ty, kteří by mohli naši pomoc potřebovat, ale zjistili jsme, že je nutné pomáhat podstatně dříve! Naše kapacity jsou však velice omezené. Začali jsme aktivně vyhledávat ty, kteří by mohli naši pomoc potřebovat, ale zjistili jsme, že je nutné pomáhat podstatně dříve!

Rok 2020

  • Aktivně vyhledáváme ohrožené jedince, kteří mají specifické „životní potíže“, které pozvolna mění jejich život.
  • Ke každému přistupujeme individuálně, vždy podle jeho potřeb.
  • Jsme podporou při vytváření individuálního plánu zdravé budoucnosti.
  • Pořádáme tematické workshopy, vzděláváme, věnujeme se prevenci.

Status dlužníka mění vzorce jeho chování!  

Když se jedinec stane dlužníkem a už od samého počátku má potíže s jeho splácením, stala se někde chyba! Často ukousnutí příliš velkého sousta roztáčí kola legálního obchodování s „lidským“ artiklem, na kterém dlužník rozhodně nevydělá…

Nestalo by se tak, kdyby se jedinci chovali zodpovědně, měli správně nastavený žebříček hodnot, a především byli finančně gramotní, protože jen tak se dá čelit nástrahám finančního trhu. Mezi základní pilíře, abychom dokázali včas rozpoznat, co je nad naše síly.

Poučka pro každého z nás: I bohatí a vzdělaní se mohou stát chudými, posledními z posledních…