Projekt Populus


Vše o našich aktivitách a ještě něco navíc

Integrace 3P

Společné prohlášení členů Integrace 3P, z.s.

Zavazujeme se společně, že každý/á z nás odpracuje pro domovskou neziskovou organizaci 60 hodin zdarma nebo ve prospěch (účet) organizace.


Předseda spolku:
 Mgr. Lenka Žáčková

Sídlo: Rybná 24. Praha 1 

IČ:  04087267

Realizace projektů: Rybná 24, 110 00 Praha 1

Velice úzce spolupracujeme s organizacíemi: URBY 2020, z.s. a Fenixova křídla z.s.

Číslo účtu: 272645339/0300

Odborný poradce (sociálně právní problematika, poradna pro rozvoj osobnosti, podnikatelské restarty): Mgr. Lenka Žáčková

Poradce v zácviku: Filip Zettl

Poradce v zácviku: Zuzana Žáčková

Konzultantka pro multimediální oblast a aktivity s koňmi: Mgr. Jana Marešová 

Informační memorandum  

Informace o zpracování osobních údajů

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli.

Tímto dokumentem Vám jako subjektu údajů poskytujeme informace a poučení o vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679 / 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známého pod označením „General Data Protection Regulation“, („GDPR“).

Tento dokument je pravidelně aktualizován.

S vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Ve společnosti platí jasně stanovená pravidla pro zpracovávání a uchovávání osobních údaje.

 

Výroční zprávy