Projekt Populus


Vše o našich aktivitách a ještě něco navíc

Vostrá pomoc

 Status dlužníka mění vzorce jeho chování  

Projekt vzešel z iniciativy sportovců a požadavek byl vcelku jasný: „Najděte způsob pomoci a buďte našimi spojenci  při výchově mládeže."  My si plně uvědomujeme, že jde o specifickou cílovou skupinu, která má pochopitelně specifické potřeby, na které je třeba postavit" vzdělávací projekt na klíč, ale obdobné potíže se netýkají jen sportovců, týkají se kohokoli z nás.

Bez správné kampaně to však nejde, a tak jsme připravili projekt, který nesl na počátku pracovní název Ledová pomoc, ale protože je otevřený všem, rozhodli jsme se pro více otevřený název Vostrá pomoc.

Když se jedinec stane dlužníkem a už od samého počátku má potíže s jeho splácením, stala se někde chyba! Často zakousnutí příliš velkého sousta roztáčí kola legálního obchodování s „lidským“ artiklem, na kterém dlužník rozhodně nevydělá…

Nestalo by se tak, kdyby se jedinci chovali zodpovědně, měli správně nastavený žebříček hodnot a především vládli finanční gramotností, protože jen tak se dá čelit nástrahám finančního trhu a dokázali včas rozpoznat, co je nad jejich síly.

Oslovila nás řada sportovců, oslovili nás i návštěvníci komunitního centra a chtěli pomoci svým kamarádům, kteří se zmítali v pasti vlastních dluhů. Rozpletli jsme několik příběhů, provedli sondu trhu s „lidským“ artiklem a vznikla myšlenka pomáhat kontinuálně a předcházet těmto životním zvratům.

Co chceme

 • Vytvořit systém záchytných služeb pro jedince, kteří se potýkají s dluhy, a které vedou k deformaci vzorců jejich chování. Každého jedince jeho dluhy nějakým způsobem determinují.
 • Vytvořit vzdělávací program pro jednotlivé cílové skupiny
 • Vytvořit systém „férové správy majetku“ (kvalifikovaná správa majetku) jako prevenci dluhů.

Partnerství - spojenectví

Neobejdeme se však bez podpory dalších sponzorů, a tak vznikl nápad projektu Ledová pomoc, protože ji iniciovali hokejisté a jeho oficiální představení je spojenou s přestřižením pásky, která takto otevře ledovou plochu v OC Štěrboholy. 

Jak chceme získávat prostředky

Oslovili jsme známé sportovce a známé osobnosti společenského života, zda by naší organizaci nevěnovali část své výstroje, dres či nějaký předmět, který posléze nabídneme v aukci a výtěžek použijeme ve prospěch projektů.

Z těchto prostředků budeme hradit služby odborníků, mzdy a nezbytné náklady, abychom mohli své síly napnout napříč celou Českou republikou a vůči těm, kteří naši pomoc potřebují. Chceme také vytvořit fungující model, který rádi přeneseme i do jiných center v rámci sdílení dobré praxe.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ PROJEKTU

Vzdělávací program bude vedený přiměřeně potřebám cílových skupin.

Posilování schopnosti zdravého finančního rozhodování

 • Pracovní právo
 • Daně, povinné odvody
 • Aplikace znalostí při řešení praktické situace
 • Posouzení nákladů (přehled plateb, plánování nákupů)
 • Domácnost a rodina

Analýza finančních informací

 • Běžné rizikové situace (zadlužení, investice, spoření)
 • Co je plýtvání (zdravé a nezdravé nákupy a služby)
 • Finanční produkty
 • Peníze a transakce

Znalost pojmů a jejich aplikace v praxi

 • Smluvní vztahy
 • Reklama

Individuální potřeby

 • Zábava a volný čas
 • Telefonní operátor

Širší kontext

 • Společenská odpovědnost
 • Etika
 • Životní prostředí - ekologie